Cấu Hình.

✔ MAIN MSI G43-G45 MB 7594 R3

✔ CPU Core 2 Duo E6300

✔ RAM DDR3 4GB Bus 1066/1333/1600 (2x 2GB)

✔ HDD Western 320GB

✔ PSU Acbel 350W – 380W

✔ CASE VSP

✔ LCD 19” Dell Vuông Renew

✔ Combo Bàn phím – Chuột Motospeed S51